Instagram มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช Facebook มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
โลโก้


หน้าข่าวสาร มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช.com ที่อยู่ 892 ถ. เดชอุดม ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 081-8619427
อีเมล [email protected]

โลโก้

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ข่าวการดูแลผู้สูงอายุ ในนครราชสีมา

การบริจาค
แบ่งปันเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ได้รับ
เข้าร่วมกลุ่มจิตอาสา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ช่องทางใหม่ในการร่วมช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาสโดย
สมัครเข้าร่วมกลุ่มอาสา


ข่าวล่าสุด

 • มูลนิธิแบ่งปันชีวิตคือองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
 • จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยกลุ่มคนที่ต้องการปฏิบัติความเมตตากรุณา และความรักตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าสอน
 • ศูนย์กลางของมูลนิธิแบ่งปันชีวิต ตั้งอยู่ที่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน-ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • ภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมามีสำนักงานประสานงานภาคอีสานของมูลนิธิแบ่งปันชีวิต

ประชาสัมพันธ์
โครงการนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส ที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยเราช่วยเหลือ โดยการให้ความรักการดูแล และทำให้พวกเขาไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งมีใครอยู่ในความต้องการในวันนี้?

 • ตามการวิเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คำนวนรายได้ของขั้นต่ำ เพื่อดำรงชีวิตให้มีศักดิ์ศรี เฉลี่ยเดือนละ 3,500 บาท ต่อเดือน
 • ผู้ยากไร้ที่สามารถเดินได้ ที่ดำรงชีพด้วยการเก็บขยะขาย ซึ่งบางครั้ง จะได้รับเงินเพียง 50 บาท ต่อวัน
 • ในปัจจุบันเราได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้เป็นประจำ จำนวน 140 คน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ คลิกไปที่ โครงการดูแลผู้สูงอายุ หน้าช่องทางการบริจาค

 • ช่องทางการบริจาค
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครราชสีมา ที่ตั้ง: 672 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 • เลขที่บัญชี: 144-1-73431-8
 • ชื่อบัญชี: มูลนิธิแบ่งปันชีวิต

 

ะนาคารสำหรับบริจาค
บริจาคให้มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
ในธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริจาคสิ่งของ
รับบริจาคสิ่งของต่างๆ
ยินดีต้อนรับเช่นกัน

 • หากต้องการบริจาคสินค้าโดยตรงให้ไปที่สถานที่ของมูลนิธิ
แผนที่สำหรับไปมูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
บริจาคได้ที่นี่เลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเยี่ยมชมเว็บไซต์
กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณต้องการทราบ