ช่วยเหลือผู้ยากไร้ มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช.com
ไอคอน หน้าแรก หน้าแรก ไอคอน กิจกรรม กิจกรรม ไอคอน บริจาค บริจาค ไอคอน เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา ไอคอน ติดต่อ ติดต่อเรา ไอคอน เจ้าหน้าที่ บุคลากรและจิตอาสา ไอคอนข่าว ข่าว

แผนรายปี“แผนรายปี”
  • เราจะออกเยี่ยมชุมชนคนยากจนประมาณ 3-4 ครั้งต่อเดือน - หากต้องการเป็นจิตอาสา สามารถทักหาเราได้ในเพจเฟสบุ๊ค

 

  • วันที่ 26 เดือน ธันวาคมของทุกปี เราจะจัดงานวันผู้ยากไร้สากล

 

  • ภายในงานจะมีกิจกรรมสำหรับผู้ยากไร้ที่เข้ามาร่วมงานและร่วมทานอาหารเที่ยงด้วยกัน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ชีวิตด้วย

 

จดหมายข่าวมูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา

 

 

จดหมายข่าวเดือน พฤษภาคม ปี 67

 

จดหมายข่าวเดือน เมษายน ปี 67

 

จดหมายข่าวเดือน มีนาคม ปี 67

 

จดหมายข่าวเดือน กุมภาพันธ์ ปี 67

 

จดหมายข่าวเดือน มกราคม ปี 67

 

จดหมายข่าวเดือน ธันวาคม ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน พฤศจิกายน ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน กันยายน ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน สิงหาคม ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน กรกฎาคม ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน มิถุนายน ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน พฤษภาคม ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน เมษายน ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน มีนาคม ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน กุมภาพันธ์ ปี 66

 

จดหมายข่าวเดือน มกราคม ปี 66

 

 

Archive of old visitations