ช่วยเหลือผู้ยากไร้ มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช.com
ไอคอน หน้าแรก หน้าแรก ไอคอน กิจกรรม กิจกรรม ไอคอน บริจาค บริจาค ไอคอน เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา ไอคอน ติดต่อ ติดต่อเรา ไอคอน เจ้าหน้าที่ บุคลากรและจิตอาสา ไอคอนข่าว ข่าว

บริจาค


การบริจาค
การบริจาคและช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อที่มูลนิธิของเราสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้
กรุณาใช้ข้อมูลธนาคารดังต่อไปนี้:

ชื่อธนาคาร: กรุงศรีอยุธยา
สาขา: นครราชสีมา
ที่อยู่สาขา: 672 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Swift code: AYUDTHBK
เลขที่บัญชี: 144-1-73431-8
ชื่อบัญชี: Sharing for life foundation


สิ่งของสำหรับบริจาค
รายการบริจาคที่แนะนำ

ขอบคุณ


Subscribe to our newsletter: