ช่วยเหลือผู้ยากไร้ มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช.com
ไอคอน หน้าแรก หน้าแรก ไอคอน กิจกรรม กิจกรรม ไอคอน บริจาค บริจาค ไอคอน เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา ไอคอน ติดต่อ ติดต่อเรา ไอคอน เจ้าหน้าที่ บุคลากรและจิตอาสา ไอคอนข่าว ข่าว

มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็กๆ ในจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิ "การแบ่งปันเพื่อชีวิต" มีส่วนช่วยในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้า การดูแลสุขภาพ และการสนับสนุน ที่ยกระดับชุมชนและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
ผลงานของเรา
โครงการปรับปรุงบ้านเมตตาจิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงบ้านเมตตาจิต


รายชื่อและตำแหน่งของผู้ดูแลโครงการพ่อยอ
บาทหลวงโจวันนี โกนตาริน
(ผู้อำนวยการ มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช)
พ่อวิโรจน์
บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต
(ประธานมูลนิธิแบ่งปันชีวิต)
พ่อสัม
บาทหลวงสัมพันธ์ วาปีโส
(ผู้ดูแลฝ่ายงานอภิบาล)
อาสาสมัคร
คุณกาญจนา นพแก้ว
(จิตอาสาประจำ)
พน
นางสาวอนัญญา เจริญวงค์
(เจ้าหน้าที่ มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช)

-ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 

 
Subscribe to our newsletter: