ช่วยเหลือผู้ยากไร้ มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช.com
ไอคอน หน้าแรก หน้าแรก ไอคอน กิจกรรม กิจกรรม ไอคอน บริจาค บริจาค ไอคอน เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา ไอคอน ติดต่อ ติดต่อเรา ไอคอน เจ้าหน้าที่ บุคลากรและจิตอาสา ไอคอนข่าว ข่าว

มูลนิธิการกุศลที่ ไม่แสวงหาผลกำไร


ช่วยเหลือผู้พิการและเด็กยากจนในจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับมูลนิธิ

 

  • มูลนิธิแบ่งปันชีวิตคือองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
  • จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยกลุ่มคนที่ต้องการปฏิบัติความเมตตากรุณา และความรักตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าสอน
  • ศูนย์กลางของมูลนิธิแบ่งปันชีวิต ตั้งอยู่ที่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน-ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  • ภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมามีสำนักงานประสานงานภาคอีสานของมูลนิธิแบ่งปันชีวิต

วัตถุประสงค์


โครงการนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส ที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยเราช่วยเหลือ โดยการให้ความรักการดูแล และทำให้พวกเขาไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง

ใครบ้างที่เป็นผู้ยากไร้

 

  • ตามการวิเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คำนวนรายได้ของขั้นต่ำ เพื่อดำรงชีวิต เฉลี่ยเดือนละ 3,500 บาท ต่อเดือน
  • ผู้ยากไร้ที่สามารถเดินได้ ที่ดำรงชีพด้วยการเก็บขยะขาย ซึ่งบางครั้ง จะได้รับเงินเพียง 50 บาท ต่อวัน
  • ในปัจจุบันเราได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้เป็นประจำ จำนวน 150 คน (หญิง 101 คน,ชาย 58 คน)

ขอบคุณ
Subscribe to our newsletter: