Instagram มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช Facebook มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
โลโก้


หน้ากิจกรรม มูลนิธิแบ่งปันชีวิต
มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช.com ที่อยู่ 892 ถ. เดชอุดม ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 081-8619427
อีเมล [email protected]

โลโก้

อาสาสมัครในกิจกรรมของเรา


มูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็กๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม

กิจกรรมออกเยี่ยมชุมชน
คุณสามารถมีส่วนร่วมและเป็นผู้สร้างความคุณภาพชีวิตบุคคลเหล่านี้ได้โดยตรง


กิจกรรมของมูลนิธิ

  • ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือในตัวเมืองนครราชสีมา
  • ให้คำแนะนำเรื่องการช่วยเหลือจากสวัสดิการของรัฐและความช่วยเหลือจาสถานพยาบาลจากภาครัฐ
  • ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น เสื้อผ้า ถุงยังชีพ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ฯลฯ
  • ตรวจวัดความดัน ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและอาหารเพื่อสุขภาพ
  • นำความสุข พระพร ความรักและความเมตตา เพื่อเพิ่มความหวังและกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ยากลำบากในแต่ละวัน

รูปภาพกิจกรรมมูลนิธิทั้งหมด

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 22 กันยายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 12 กันยายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 6 กันยายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 29 สิงหาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 26 สิงหาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 21 สิงหาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 18 สิงหาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 11 สิงหาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 1 สิงหาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 29 กรกฎาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 25 กรกฎาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 22 กรกฎาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 18 กรกฎาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 7 กรกฎาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 30 มิถุนายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 21 มิถุนายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 17 มิถุนายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 12 มิถุนายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 8 มิถุนายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 7 มิถุนายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 30 พฤษภาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 27 พฤษภาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 23 พฤษภาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 18 พฤษภาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 13 พฤษภาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 9 พฤษภาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 4 พฤษภาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 26 เมษายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 14 เมษายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 6 เมษายน 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 31 มีนาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 25 มีนาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 17 มีนาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 10 มีนาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 4 มีนาคม 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 28 กุมภาพันธ์ 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 21 กุมภาพันธ์ 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 18 กุมภาพันธ์ 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 8 กุมภาพันธ์ 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 3 กุมภาพันธ์ 2023

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 24 มกราคม 2023

 

 

วันผู้ยากไร้สากล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2022 

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 16 ธันวาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 8 ธันวาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 3 ธันวาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 23 พฤศจิกายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 15 พฤศจิกายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 10 พฤศจิกายน 2022

 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบล 7 พฤศจิกายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 4 พฤศจิกายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 27 ตุลาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 20 ตุลาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 18 ตุลาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 7 ตุลาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 30 กันยายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 23 กันยายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 10 กันยายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 3 กันยายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 23 สิงหาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 18 สิงหาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 13 สิงหาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 3 สิงหาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 30 กรกฎาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 23 กรกฎาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 14 กรกฎาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 9 กรกฎาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 2 กรกฎาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 23 มิถุนายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 17 มิถุนายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 10 มิถุนายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 2 มิถุนายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 28 พฤษภาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 20 พฤษภาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 13 พฤษภาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 30 เมษายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 9 เมษายน 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 26 มีนาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 15 มีนาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 5 มีนาคม 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 19 กุมภาพันธ์ 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 12 กุมภาพันธ์ 2022

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 5 กุมภาพันธ์ 2022

 

 

วันผู้ยากไร้สากล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 16 ธันวาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 8 ธันวาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 27 พฤศจิกายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 20 พฤศจิกายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 13 พฤศจิกายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 4 พฤศจิกายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 29 ตุลาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 16 ตุลาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 11 ตุลาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมที่มูลนิธิแบ่งปันชีวิต 11 ตุลาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 2 ตุลาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 30 กันยายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 18 กันยายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 11 กันยายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 4 กันยายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 28 สิงหาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 21 สิงหาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 14 สิงหาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 7 สิงหาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 31 กรกฎาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 24 กรกฎาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 14 กรกฎาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 19 มิถุนายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 5 มิถุนายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 19 พฤษภาคม  2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 10 พฤษภาคม  2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 1 พฤษภาคม  2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 12 เมษายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 03 เมษายน 2021 

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 25 มีนาคม 2021ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 11 มีนาคม 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 05 มีนาคม 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 02 มีนาคม 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 24 กุมภาพันธ์ 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 10 กุมภาพันธ์ 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 03 กุมภาพันธ์ 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 23 มกราคม 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 16 มกราคม 2021ช่องทางการบริจาค

  • ช่องทางการบริจาค
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • เลขที่บัญชี: 144-1-73431-8
  • ชื่อบัญชี: มูลนิธิแบ่งปันชีวิต
ะนาคารสำหรับบริจาค
บริจาคให้มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
ในธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริจาคสิ่งของ
รับบริจาคสิ่งของต่างๆ
ยินดีต้อนรับเช่นกันขอบคุณสำหรับเยี่ยมชมเว็บไซต์
กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณต้องการทราบ