Instagram มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช Facebook มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
โลโก้


หน้ากิจกรรม มูลนิธิแบ่งปันชีวิต
มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช.com ที่อยู่ 892 ถ. เดชอุดม ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 081-8619427
อีเมล [email protected]

โลโก้

อาสาสมัครในกิจกรรมของเรา


มูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็กๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม

กิจกรรมออกเยี่ยมชุมชน
คุณสามารถมีส่วนร่วมและเป็นผู้สร้างความคุณภาพชีวิตบุคคลเหล่านี้ได้โดยตรง


กิจกรรมของมูลนิธิ

  • ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือในตัวเมืองนครราชสีมา
  • ให้คำแนะนำเรื่องการช่วยเหลือจากสวัสดิการของรัฐและความช่วยเหลือจาสถานพยาบาลจากภาครัฐ
  • ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น เสื้อผ้า ถุงยังชีพ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ฯลฯ
  • ตรวจวัดความดัน ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและอาหารเพื่อสุขภาพ
  • นำความสุข พระพร ความรักและความเมตตา เพื่อเพิ่มความหวังและกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ยากลำบากในแต่ละวัน

รูปภาพกิจกรรมมูลนิธิทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 24 กรกฎาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 14 กรกฎาคม 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 19 มิถุนายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 5 มิถุนายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 19 พฤษภาคม  2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 10 พฤษภาคม  2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 1 พฤษภาคม  2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 12 เมษายน 2021

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 03 เมษายน 2021 

 

 

ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 25 มีนาคม 2021ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 11 มีนาคม 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 05 มีนาคม 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 02 มีนาคม 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 24 กุมภาพันธ์ 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 10 กุมภาพันธ์ 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 03 กุมภาพันธ์ 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 23 มกราคม 2021


ภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมชุมชน 16 มกราคม 2021ช่องทางการบริจาค

  • ช่องทางการบริจาค
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • เลขที่บัญชี: 144-1-73431-8
  • ชื่อบัญชี: มูลนิธิแบ่งปันชีวิต
ะนาคารสำหรับบริจาค
บริจาคให้มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช
ในธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริจาคสิ่งของ
รับบริจาคสิ่งของต่างๆ
ยินดีต้อนรับเช่นกันขอบคุณสำหรับเยี่ยมชมเว็บไซต์
กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณต้องการทราบ