ช่วยเหลือผู้ยากไร้ มูลนิธิแบ่งปันชีวิตโคราช.com
ไอคอน หน้าแรก หน้าแรก ไอคอน กิจกรรม กิจกรรม ไอคอน บริจาค บริจาค ไอคอน เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา ไอคอน ติดต่อ ติดต่อเรา ไอคอน เจ้าหน้าที่ บุคลากรและจิตอาสา ไอคอนข่าว ข่าว

กิจกรรมของเรา

 

ร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็ก ในจังหวัดนครราชสีมา


ผู้สูงอายุ คนพิการ และยากจน จำนวน 159 ราย ผู้หญิง (101 คน และ ผู้ชาย 58 คน)
ร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และเด็กในจังหวัดนครราชสีมา
รายชื่อผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเยี่ยมเยียนชุมชน ปี 2567
ผู้รับสงเคราะห์-3
ผู้ยากไร้และพิการ
คุณยาย-2
ผู้รับสงเคาระห์ยากไร้
คุณยาย-1
ผู้รับสงเคราะห์ยากไร้
คุณยาย-3
ผู้รับสงเคราะห์พิการ
ผู้รับสงเคราะห์-2
ผู้สูงอายุยากไร้
ผู้รับสงเคาระห์-4
ผู้รับสงเคาระห์พิการ
คุณตา-1
ผู้รับสงเคราะห์พิการ
คุณตาใต้สะพาน-
ผู้รับสงเคราะห์ที่อาศัยอยู่ใต้สะพาน
กิจกรรมของมูลนิธิ

  • ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือในตัวเมืองนครราชสีมา
  • ให้คำแนะนำเรื่องการช่วยเหลือจากสวัสดิการของรัฐและความช่วยเหลือจาสถานพยาบาลจากภาครัฐ
  • ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น เสื้อผ้า ถุงยังชีพ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ฯลฯ
  • ตรวจวัดความดัน ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและอาหารเพื่อสุขภาพ
  • นำความสุข พระพร ความรักและความเมตตา เพื่อเพิ่มความหวังและกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ยากลำบากในแต่ละวัน


-Subscribe to our newsletter: